Privacy- en cookiebeleid

Privacy en Cookiebeleid Lysingur.nl en paardrijinstructeur.nl

Dit is het privacy- en cookiebeleid van Lysingur voor paard en ruiter, gevestigd te Loosdrecht
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68114966.
Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies door Lysingur.nl en Paardrijninstructeur.nl worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen. Daarna legt Lysingur.nl en paardrijinstructeur.nl uit welke privacybeleid zij hanteert voor wat betreft de gegevensverwerking vanuit de website.

 Wat zijn cookies?
Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven,
in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

 Hoe werken cookies?
Cookies zijn zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven. Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van lysingur.nl de cookies ontvangen die eerder via lysingur.nl en paardrijinstructeur.nl werden verkregen. Ook via javascript kan alleen op lysingur.nl toegang worden verkregen tot de cookies die door lysingur.nl zijn geplaatst.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

 First-party cookies
Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van lysingur.nl en paardrijinstructeur.nl dus first-party cookies.

 Third-party cookies
Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video’s, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan lysingur.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt. Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party –in ons voorbeeld dus lysingur.nl – niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

 Waar worden cookies op lysingur.nl voor gebruikt?
Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om inzichtelijk te krijgen dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is
langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Lysingur.nl gebruikt Google Analystics-cookies, hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De laatst octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lysingur.nl heeft bij Google Analytics ‘gegevens delen’ uitgezet. Lysingur.nl maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 Welke cookies plaatst lysingur.nl?
Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die lysingur.nl plaatst of laat plaatsen.

Functionele cookies
Cookienaam Doel
lysingur.nl

paardrijinstructeur.nl

Algemene sessiecookie.
Niet-functionele cookies
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies Cookies die Google Analytics gebruikt voor het

bijhouden van bezoekersstatistieken.

 Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan lysingur.nl en
paardrijinstructeur.nl?
Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / Url Doel
Facebook, Google +1, LinkedIn Social Media buttons op diverse plaatsen op lysingur.nl en

paardrijinstructeur.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden

of je al op de Facebook-knop ‘Like’ hebt gedrukt.

Youtube.com Bij video’s die door de administartor van lysingur.nl en paardrijinstructeur.nl

zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster

is Youtube, maar er zijn er veel meer.

Bevatten de cookies van lysingur.nl en paardrijinstructeur.nl informatie over wie ik ben?
Nee. Je persoonlijke gegevens worden nooit in een cookie opgeslagen.

Hoe kan ik cookies weigeren?
In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen
bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Privacybeleid Lysingur voor paard en ruiter en paardrijinstructeur.nl
Lysingur.nl en paardrijinstructeur.nl behandelt uw e-mailadressen en persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk.

Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.

Lysingur.nl en paardrijinstructeur.nl zal uw persoonlijke gegevens dus niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door u gevraagde diensten.

Door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Als u gegevens aan mij verstrekt, bijvoorbeeld bij de aanvraag van informatie, bij uw inschrijving voor een cursus/themasessie e.d., dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Het bestand waarin uw inschrijvingen zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om u (persoonlijke) aanbiedingen te doen of u het laatste nieuws te bezorgen, tenzij u duidelijk aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Hiervoor ontvangt u eventueel een toestemmingverklaring. De gegevens worden na verwerking 7 jaar bewaard in mijn administratie omdat ik wettelijk verplicht ben.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Lysingur. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Lysingur raad je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht Lysingur te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij Lysingur op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal Lysingur deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Lysingur  hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
Lysingur treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorg ik dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Verantwoordelijke:      Wendy Mulder
E-mail adres:               lysingur.ruiterdiensten@gmail.com

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk help ik je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over mijn verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.